Suositeltava kirjallisuus

Esimerkkejä vuonna 2017, päivitetään muutaman vuoden välein

 

a) Kirjat

 • Essential Adolescent Medicine. Greydanus, Patel, Pratt. 2006.
 • Youth Health and Adolescent Medicine. Kang, Skinner, Sanci Sawyer. IP Communications 2013.
 • Neinstein’s Adolescent and Young Adult Health Care – A Practical Guide. 6th edition. Wolters Kluwer 2016.
 • Health Promotion for Children and Adolescents. Korin. Springer 2016.
 • Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Aalberg, Siimes. Kustannus oy Nemo 2007.
 • Aggression portaat. Cacciatore. Opetushallitus 2010.
 • Miten tuen lapsen ja nuoren itsetuntoa. Cacciatore, Korteniemi-Poikela, Huovinen. WSOY 2009.
 • Seksuaalisuuden portaat. Cacciatore, Korteniemi-Poikela. Opetushallitus 2015.
 • Oonks mä normaali? Hermanson. Tammi 2010.
 • Nuoruusikä. Sinkkonen. WSOY 2010.

 

Duodecimin suomenkielisten oppikirjojen uusimmat painokset soveltuvin osin, esim:

 • Seksuaalisuus. Apter, Väisälä, Kaimola.
 • Allergia. Haahtela et al.
 • Opiskeluterveydenhuolto. Kunttu et al.
 • Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto. Larivaara, Lindroos, Heikkilä.
 • Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Laukkanen et al.
 • Psykiatria. Lönnqvist et al.
 • Lasten- ja nuorisopsykiatria. Moilanen et al.
 • Lastentaudit. Rajantie, Mertsola, Heikinheimo.
 • Päihdelääketiede. Salaspuro et al.
 • Lastenneurologia. Sillanpää et al.
 • Lapsen kaltoinkohtelu. Söderholm et al.
 • Endokrinologia. Välimäki, Sane, Dunkel.
 • Naistentaudit ja synnytykset. Ylikorkala ja Tapanainen.

 

b) Oppaat/raportit/selvitykset, viimeisin painos:

 • Mielenterveys- ka päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa. Opas arviontiin, hoitoon ja käytäntöihin. Haravuori, Muinonen, Kanste, Marttunen. THL 2016.
 • Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen, Laatikainen. THL 2011.
 • Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 2010. Duodecim ja Suomen Akatemia.
 • Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulokset
 • https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
 • Nuorten elinolot –vuosikirjat. THL ja Nuorisotutkimusverkosto.

 

c) Lehdet viimeisen kolmen vuoden ajalta soveltuvin osin:
 

 • Suomen Lääkärilehti
 • Duodecim
 • Yksi alan kansainvälinen lehti, esim. Journal of Adolescent Health

 

d) Käypä hoito-suositukset soveltuvin osin

 

e) Lainsäädäntö (www.finlex.fi) soveltuvin osin