Portfolio

 

Ohjeita tapausselostuksia varten


Nuorisolääketieteen erityispätevyysohjelmassa ei ole tenttiä vaan pätevöityminen osoitetaan työ- ja koulutuskokemuksen lisäksi kirjoittamalla 10 tapausselostusta. Tapausselostuksissa tärkeää on laaja-alaisuus ja monipuolisuus, koska niiden tulee kuvastaa, miten hyvin hakija hallitsee nuorisolääketieteen osaamisalueet. Otsikoinnissa voi käyttää luovuutta, eikä tapausselostusten tarvitse muutenkaan olla totta tai noudattaa puhtaasti tieteellisen tapausselostuksen kaavaa. Joka tapauksessa tietosuojasta on huolehdittava, ja siksi yksityiskohtia kannattaa muunnella. Kunkin tapausselostuksen tavoitepituus on noin 1,5-2 sivua. Tapausselostuksissa tulisi olla kuvaus hoitotilanteesta ja pohdintaosuus, joissa molemmissa on mukana myös hakijan itsereflektiota. Pohdintaosassa esitelty tapaus tulisi liittää laajempaan nuorisolääketieteen kenttään 3-6 kirjallisuusviitteellä. Viitteiden tulee olla monipuolisia, ei pelkästään kansallisia ohjeita. Lisäksi pohdintaosassa tulisi näkyä itsereflektiota (esim. mitä teit mielestäsi oikein, mitä olisit voinut tehdä toisin). Ohessa on joitakin kysymyksiä, joiden avulla kirjoitustyössä pääsee alkuun.

 • Nuoren ikä ja sukupuoli
 • Tapausselostuksen kannalta olennaiset taustatiedot perheestä, harrastuksista, kavereista, koulusta, aiemmista sairauksista jne
 • Miksi nuori tuli vastaanotollesi?
 • Miten kohtaaminen/hoitoprosessi sujui?
 • Tarvittiinko nuoren hoidossa yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja miten se sujui?
 • Miten nuoruusikä vaikutti tilanteeseen tai tilanne nuoruusiän kehitykseen?
 • Miksi juuri tämä nuori jäi mieleesi?
 • Mitä opit tästä tapauksesta?

Tapausselostusten tulisi antaa monipuolinen kuva kouluttautuvan kokemuksesta ja kuvata nuorisolääketieteen kenttää monipuolisesti. Tapaukset tulisi valita niin, että edustettuna on eri-ikäisiä nuoria ja sekä somatiikkaa että psykiatriaa.

 

Portfoliopohjan täyttöohjeet


Koulutukset: Todistuksia ei tarvitse esittää, mutta koulutustilaisuuksien ajankohta ja järjestäjä tulee mainita. Palvelussuhde/nimikirjanote tai vastaava tulee esittää.

 

Työkokemus: Erityispätevyyteen vaaditaan erikoislääkärin tutkinto ja vähintään kahden vuoden työskentely nuoruusikäisten parissa. Portfoliolomakkeella ilmoitetaan nuorisoikäisten osuus kussakin työpaikassa sekä työaika ja työsuhteen kesto. Näistä lasketaan lomakkeella olevan kaavan mukaan erityispätevyyteen hyväksyttävä palvelu kullekin työpaikalle erikseen (lomakkeen viimeiseen sarakkeeseen), ja lopulta palvelut lasketaan yhteen. YTHS:n asiakkaista oletetaan, että puolet opiskelijoista on nuoruusikäisiä.

 

Hakemuksen muotoilu


Hakemus jaetaan ennen toimikunnan sihteerille lähettämistä kahdeksi tiedostoksi: I portfolio ja II tapausselostukset. Suositeltava tiedostomuoto on pdf.

 • Merkitse tapausselostusten ylätunnisteeseen oma nimesi.
 • Käytä sivunumeroita oikeassa alakulmassa.
 • Käytä fonttina esim. Ariel 12 ja rivivälinä 1,15.
 • Sisällysluettelo on suositeltava.

Nimeä tiedostot Sukunimi.etunimi_portfolio ja Sukunimi.etunimi_tapausselostukset