Käytännön palvelu ja teoreettinen koulutus

 KÄYTÄNNÖN PALVELU

 

Erityispätevyys edellyttää vähintään kahden vuoden pituista työskentelyä lääkärinä palvelujärjestelmän eri tasoilla tehtävissä, joissa asiakkaat/potilaat ovat nuoruusikäisiä (noin 12-22v). Mikäli kaikki kyseisessä tehtävässä hoidetut asiakkaat/potilaat eivät ole nuoruusikäisiä, hakija osoittaa portfoliossaan, että hänelle on kertynyt vastaava työskentelykokemus pidemmän ajan kuluessa.

 

Käytännön palvelupaikkoja:

  • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (5. luokasta alkaen) ja YTHS (oletus, että puolet opiskelijoista nuorisoikäisiä)
  • nuorisopsykiatrian avo- ja/tai osastopalvelu
  • ehkäisyneuvola/seksuaaliterveysvastaanotto
  • nuorisoasema/nuorisovastaanotto
  • Jos työskentelee paikassa, jossa asiakkaista/potilaista puolet on nuoruusikäisiä, kahden vuoden työskentely vastaa yhden vuoden työkokemusta paikassa, jossa kaikki asiakkaat/potilaat ovat nuoruusikäisiä. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi lastentaudeilla, aikuispsykiatrialla, sisätaudeilla jne.

 

Yhdessä työpaikassa työskentely ei kuitenkaan riitä. Hakijalta edellytetään vähintään 3kk oman erikoisalan ulkopuolista palvelua:

  • somaattisen alan lääkäriltä vähintään 3kk työskentelyä nuorten mielenterveyspalveluissa
  • psykiatrilta vähintään 3kk työskentelyä somaattisessa yksikössä, jossa valtaosa potilaista on nuoria
  • perusterveydenhuollossa työskentelevä tarvitsee 3kk kokemusta nuorten hoidosta erikoissairaanhoidossa ja sairaalassa työskentelevä 3kk kokemusta perusterveydenhuollosta

 

Kunkin palvelujakson minipituus on 1kk (30 päivää). Yksittäisiä päivystysvuoroja ei lasketa mukaan työkokemukseen. Hyväksyttäväksi palveluksi luetaan pääsääntöisesti 10 vuoden sisällä suoritettu työskentely.

Lisäksi vaaditaan, että hakijaa on työskentelyn aikana ohjannut erityispätevyystoimikunnan nimeämä tutor, joka antaa hakijasta lausunnon.

 

 

TEOREETTINEN KOULUTUS

 

Teoreettista koulutusta on oltava vähintään 80 tuntia, ja sen tulee kattaa monipuolisesti koulutuksen sisällössä kuvattuja osa-alueita. Koulutuksen antajana voi toimia lääketieteellinen tiedekunta tai yksikkö, yhdistys tai muu vastaava taho. Osan koulutuksesta on oltava kansainvälistä (esim. EUTEACH –kurssi, IAAH:n kongressi tai muu nuorisolääketiedettä sisältävä kansainvälinen koulutus tai kongressi).