Materiaalia

Tällä sivulla julkaistaan Suomen Nuorisolääkärit ry:n jäsenten artikkeleita, postereita sekä muuta nuorisolääketieteeseen ja yhdistyksen toimintaan liittyvää materiaalia.

http://www.ehkaisynhoitopolku.fi/
Ehkäisyn hoitopolku terveydenhuollon ammattilaisille

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/sepase-seksuaali-ja-paihdeseikkailu
Toimintamalli kouluille nuorten (8-luokkalaisten) seksuaali- ja päihdeopetukseen.

https://www.nuorisotiedonkirjasto.fi/
Nuorisotiedon kirjasto on valtakunnallinen ja kaikille avoin nuorisoalan erikoiskirjasto. Kirjastossa säilytetään myös Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen kokoelmaa.

Apuvälineitä nuoren kohtaamiseen ja vinkkejä tekijöistä, jotka saattavat kertoa nuoren avun tarpeesta:

PDF-tiedostoParempi arki_Nuoren_kohtaamisen_opas_lopullinen.pdf (778 kB)
Nuoren kohtaamisopas
PDF-tiedostoParempi arki_Hoksaa_Huoli_lopullinen.pdf (894 kB)
Hoksaa nuoren huoli - opas
PDF-tiedostoKirjavinkit nuorille nuorista (arvot, päihteet, seksuaalisuus).pdf (134 kB)
Tampereen kaupungin kirjaston työntekijöiden laatima lista kirjoista, jotka ovat suunnattu nuorille tai kertovat nuorista.

Posterit

PDF-tiedostoSEPÄSE-posteri .pdf (275 kB)
Lyhyt esittely Tampereen mallista posterissa
PDF-tiedostoThe first 4 years of adolescent medicine in Finland 2017.pdf (614 kB)
Elina Hermanson, Riittakerttu Kaltiala-Heino, Anna Kotiranta, Kristina Kunttu, Marjo Kuortti, Pirjo Mäki, Satu Pirilä, Satu Suhonen & Silja Kosola
PDF-tiedostoFrom poverty to a dreamland of young people - Finland 100 years 2017.pdf (504 kB)
Elina Hermanson, Silja Kosola and Pirjo Terho

Vertaisarvioidut julkaisut

 

Silja Kosola:

  • Kosola S et al. Pain and learning in primary school: a population-based study. Pain 2017;9:1825-1830.
  • Lampela H et al. Quality of life and parental worrying in a national cohort of biliary atresia children living with their native livers. JPGN 2017;6:883-887.
  • Voutilainen S et al. Liver and serum expression of matrix metalloproteinases in asymptomatic pediatric liver transplant recipients. Transpl Int 2017;30:124-133.
  • Kosola S et al. Early education and employment outcomes after cancer in adolescents and young adults. JAYAO 2017; in press
  • McNeil et al. Financial challenges of cancer for adolescents and young adults and their parent caregivers. Social Work Research 2017; in press
  • Mundy et al. Peer victimisation and academic performance in primary school children. Acad Pediatr 2017;8:830-836.

Kannanotot

MS Word -tiedostoNuorisolääkärit ry kannanotto _ Oppilashuolto ja SOTE-1.docx (18 kB)
Nuorisolääkärit ry:n kannanotto oppilas- ja opiskeluhuollon asemaan uudessa Sotessa 8.11.2016
MS Word -tiedostoNuorisolääkärit ryn kannanotto SULLE projektin puolesta 130514.docx (11 kB)
Nuorisolääkärit ry:n kannanotto SULLE-projektin puoleta.
MS Word -tiedostoNuorisolääkärit ryn kannanotto paperireseptien lopettamisesta 280314.docx (11 kB)
Nuorisolääkärit ry:n kannanotto koskien e-reseptiin siirtymistä