Koulutuksen rakenne ja sisältö

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ

 

Erityispätevyyteen johtavan koulutuksen tulee muodostaa mielekäs kokonaisuus huomioiden koulutettavan erikoisala, ammattitaito ja tarpeet. Seuraavassa luetellaan osaamisalueita, joista koulutettavalla tulee olla jonkinlaiset tiedot. Osaamisen syvyys riippuu koulutettavan omasta erikoisalasta.

 

     Terve kasvu ja kehitys poikkeamineen

 1. Puberteetti ja somaattinen kehitys
 2. Psykososiaalinen kehitys
 3. Seksuaalinen kehitys

 

     Lainsäädäntö, etiikka, suomalainen yhteiskuntarakenne ja                          palvelujärjestelmät

 1. Alaan liittyvä lainsäädäntö  (www.finlex.fi)
 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, erityisesti lastensuojelun eri tukimuodot ja käytännöt sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujärjestelmä
 3. Koulu- ja opiskelujärjestelmä, nuorisotoimi, kolmas sektori
 4. Matalan kynnyksen palvelujen järjestämisperiaatteet (”Youth friendly services”)
 5. Terveydenhuollon etiikka nuoruusikäisten hoidossa, luottamuksellisuus
 6. Lääkärinlausuntoasiat (esim. ajoterveys. kuntoutus, kutsunnat)

 

      Kommunikaatiotaidot

 1. Nuoren kanssa kommunikointi
 2. Motivoivan haastattelun tekniikka
 3. Perheen kanssa työskentely
 4. Moniammatillinen työskentely
 5. ”Vaikeat keskustelunaiheet”: seksuaalisuus, kaltoinkohtelu, väkivalta, päihteet, koulukiusaaminen, perhesalaisuudet
 6. Kouluttajataidot (nuorisoryhmät, vanhempainryhmät, ammattilaiset)

  

    Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen nuoruusiässä

 1. Ravitsemus, uni ja liikunta: suositukset ja neuvonta
 2. Seksuaalikasvatus ja -neuvonta
 3. Päihteet (alkoholi, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö, tupakka): käytön ehkäisy, käytön tunnistaminen, perustiedot hoitoon ohjauksesta, tupakkavieroitus
 4. Riskikäyttäytymisen tunnistaminen ja ehkäisy
 5. Opiskelu- ja työkyvyn vahvistaminen, ammatinvalinta ja syrjäytymisen ehkäisy
 6. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 7. Kuntoutus terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi
 8. Nuoren vanhempien tukeminen
 9. Vertaisryhmät terveyden edistäjinä

   

     Seksuaaliterveys

 1. Seksuaalinen kehitys murrosiässä
 2. Seksuaalinen identiteetti
 3. Tavalliset seksuaaliongelmat
 4. Kuukautiset ja niiden häiriöt
 5. Raskauden ehkäisy ja keskeytys ja teiniraskaus
 6. Seksitautien ehkäisy, tutkimus ja hoito
 7. Seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisy, tunnistaminen, tutkimus ja hoito
 8. Seksuaaliterveyteen liittyvät kulttuuriset ja eettiset kysymykset

   

     Mielenterveyden häiriöt

 1. Mielialahäiriöt (mm. masennustila ja kaksisuuntainen mielialahäiriö)
 2. Ahdistuneisuushäiriöt
 3. Käytöshäiriöt
 4. Päihdehäiriöt ja muut addiktiot
 5. Psykoosit (mm. skitsofrenia) ja niiden ennakko-oireilu
 6. Syömishäiriöt
 7. Itsetuhoisuus ja väkivalta
 8. Neuropsykiatriset häiriöt, esim. ADHD ja autismikirjon häiriöt
 9. Persoonallisuushäiriöt
 10. Perustiedot eri psykoterapeuttisista hoitomuodoista ja niiden käytöstä
 11. Psyykkiset sairaudet, ammatinvalinta ja palveluskelpoisuus puolustusvoimissa

 

    Krooniset somaattiset sairaudet ja nuoruusikä

 1. Astma ja allergiat
 2. Diabetes
 3. Kehitys-, aisti- ja liikuntavammaisuus
 4. Synnynnäiset epämuodostumat
 5. Muut krooniset sairaudet, esim. syöpätaudit, sydänviat, elinsiirtojen jälkitilat, epilepsia, reuma, tukielin-, suolisto- ja endokrinologiset sairaudet
 6. Krooniset somaattiset sairaudet, ammatinvalinta, ja palveluskelpoisuus puolustusvoimissa

 

    Nuoruusiän muut sairaudet sekä psykosomaattinen oireilu: tutkimus ja hoito

 1. Päänsärky, huimaus ja muut neurologiset oireet
 2. Vatsavaivat
 3. Tule-vaivat
 4. Akne ja muut ihosairaudet
 5. Ylipaino ja lihavuus
 6. Unihäiriöt
 7. Oppimisvaikeudet
 8. Muu oireilu