Mistä aloittaa?

Aloita vaikka näin:

  1. Tutustu huolella tällä sivustolla oleviin ohjeisiin. Niissä kerrotaan koulutuksen tavoitteista, rakenteesta, kouluttautumisvaatimuksista ja tapausselostuksista, jotka sinun pitää kirjoittaa.
  2. Ota yhteyttä erityispätevyystoimikunnan sihteeriin. Sihteeri tiedottaa uudesta hakijasta toimikunnalle, joka nimeää hakijalle tutorin koulutuksen ajaksi. Suositeltavaa on, että täytät portfoliolomakkeen jo alustavasti yhteydenoton liitteeksi, jotta toimikunta tietää, millaista lisäkokemusta ja -koulutusta tarvitset. Sinulle nimetty tutor on tukenasi koulutuksen ja tapausselostusten kirjoittamisen aikana. Kun yhdessä tutorisi kanssa toteat, että olet saanut kasaan tarvittavan määrän kokemusta ja sopivat tapausselostukset, lähetä tutorille kaksi tiedostoa: 1) päivitetty portfoliolomake ja 2) kymmenen tapausselostusta pohdintoineen ja viitteineen. Tutorisi välittää ne erityispätevyystoimikunnan jäsenille. Olennaista on, että tapausselostukset edustavat monipuolisesti nuoruusikään liittyviä ongelmia, että ne kuvastavat hakijan oppimista, ja että yksilön tietosuojasta on huolehdittu.
  3. Suosittelemme, että liityt Suomen nuorisolääkärit ry:n jäseneksi (ks kohta Jäseneksi?). Sähköpostiosoitteeksi toivomme henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, koska se on usein pysyvämpi kuin työpaikan sähköpostiosoite.

 

Toimikunta käsittelee hakemukset ja pyytää tarvittaessa lisätietoja, minkä jälkeen toimikunta esittää erityispätevyyden myöntämistä Lääkäriliitolle. Lääkäriliitto tarkastaa hakijan jäsenyyden ja perii todistusmaksun. Suomen nuorisolääkärit ry perii myös käsittelymaksun (ks.  https://nuorisolaakarit.yhdistysavain.fi/erityispatevyys/maksut/ )