NUOLI 2024 -nuorisolääketieteen intensiivikurssi lääkäreille

25.8.2024

Osa I: internaattijakso Leirikeskus AitO Tampereella 25.8.2024 (sunnuntaista keskiviikkoon). Osa II Helsingissä 25-26.10.24 (perjantain – lauantai). Kurssille otetaan 20 osallistujaa. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2024. Hyväksymisestä ilmoitetaan toukokuun aikana. Kurssin hinta 990 euroa sisältää täyshoidon internaattijaksolla, lounaat ja kahvit Helsingin jaksolla ja kaikki kurssimateriaalit. Kurssihintaan voi anoa avustusta Suomen Nuorisolääkärit ry:ltä.

----

Tervetuloa syventämään tietoja ja taitoja elämykselliselle intensiivikurssille! Kyseessä on interaktiivinen kurssi lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan nuoruusikäisistä ja heidän hoitamisestaan. Kurssilla sovelletaan monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä ja painotetaan osaamisalueita, jotka lääkärin peruskoulutuksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Vastaavat kurssit pidettiin 2018 ja 2020.

Kurssin ensimmäinen osa on internaattijakso Leirikeskus AitO Tampereella 25.-28.8.2024 (sunnuntaista keskiviikkoon). Toinen osa pidetään Helsingissä 25-26.10.24 (perjantain – lauantai).

Kurssille otetaan 20 osallistujaa vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tavoitteena on, että osallistujat edustavat monipuolisesti erilaisia työpaikkoja ja kokemusmaailmoja. Kurssille hyväksytyn pitää pystyä osallistumaan molemmille kurssijaksoille. Osallistujille annetaan pieni ennakkotehtävä. Jaksojen välissä kurssilaisten tulee valmistaa lyhyt esitys, joka pidetään jälkimmäisellä jaksolla.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2024. Hyväksymisestä ilmoitetaan toukokuun aikana.

Oppimistavoitteena on, että kurssin suorittanut:

· tuntee yleiset suuntaviivat nuoren bio-psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja pystyy soveltamaan tietojaan kliiniseen käyttöön.

· osaa haastatella nuorta

· tuntee perusasiat nuorten mielenterveydestä, riskikäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä

· ymmärtää, mitä erityispiirteitä nuoruus tuo kroonisen sairauden hoitoon

· ymmärtää vähemmistönuoren erityisongelmia ja osaa toimia heidän kanssaan

· kykenee keskustelemaan seksuaaliterveydestä nuoren kanssa

· osaa huomioida nuorten erityistarpeet palveluiden järjestämisessä (Youth Friendly Services)

· tuntee nuorten terveydenhuoltoa koskevat salassapitosäädökset, oikeudet ja vastuut ja osaa soveltaa niitä

· on halukas vaikuttamaan ja on harjoitellut vaikuttamispuhetta päättäjille

· on harjoitellut luennon pitämistä nuorille ja/tai nuorten vanhemmille

· kykenee käyttämään hyväkseen epidemiologista dataa

Kurssin pääkouluttajina toimivat nuorisolääkärit Elina Hermanson (LT,lastent el), Silja Kosola (dos, yleisl el), Marjo Kuortti (LT, yleisl el), Satu Pirilä (LT, lastent el) ja Anna Kotiranta (LT, lastent el). Lisäksi kouluttajina on vierailevia asiantuntijoita.

Kurssi anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (40 tuntia) yleislääketieteeseen, lastentaudeille, lastenneurologialle, nuorisopsykiatrialle, psykiatrialle ja gynekologialle ja se kerryttää koulutuspisteitä nuorisolääketieteen erityispätevyyteen

 

Kurssin hinta on 990 euroa. Hinta sisältää täyshoidon internaattijaksolla, lounaat ja kahvit Helsingin jaksolla ja kaikki kurssimateriaalit. Kurssihintaan voi erityissyistä anoa avustusta Suomen nuorisolääkärit ry:ltä. Lisätietoja: Elina Hermanson, elina.hermanson@fimnet.fi, 040-1534422