Nuoruus jumissa – mistä apua? Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulutuspäivät 10.-11.11.2022

10.11.2022

Syksyn 2022 koulutuspäivillä käsitellään nuoruusiän kehitysesteitä ja häiriöitä sekä niiden kohtaamista hoitojärjestelmän eri tasoilla. Miten nuoret voivat Suomessa vuonna 2022? Kuinka perusterveydenhuollossa vastataan nuorten psyykkiseen oireiluun ja kuinka tunnistetaan ne nuoret, jotka tarvitsevat akuutisti erikoissairaanhoidon palveluita? Millaiset tekijät nuoren hoidossa tulisi aina huomioida? Kysymyksiä avaa laaja joukko nuorisopsykiatrian alan ammattilaisia tutkimuksen, käytännön kokemuksen, palvelujärjestelmän kuvauksen ja tapausesimerkkien avulla. Tervetuloa!

 

Ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://snpy.fi/