Laajamittainen etäopetus kuormittaa nuoria kohtuuttomasti ja altistaa syrjäytymiselle.

19.2.2021

Suomen Nuorisolääkärit ry:n hallituksen II/2021 kokouksessa päätettiin julkaista seuraava kannanotto:

Nuoruusiän keskeinen tehtävä on itsenäistyminen. Iso osa kehityksestä tapahtuu vuorovaikutustilanteissa ikätovereiden seurassa. Etäopiskelussa on mahdollista suorittaa lähinnä teoriaopintoja, mutta ei integroitua ryhmään. Kun ei tapaa kavereita eikä voi opiskella taito- ja taideaineita tai ammatillisia taitoja, etäopinnoista tulee uupumukselle altistavaa suorittamista.
 
Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrä on jo nyt kasvussa (HS 7.2.). Nuorisolääkärin silmin tämä on vain jäävuoren huippu. Ennennäkemätöntä pahoinvointia on kaikissa sosiaaliryhmissä ja kaikenlaisilla nuorilla. Nuorten itsesäätelytaidot ja pitkän aikavälin syy-seuraussuhteiden arviointi eivät ole aikuisen tasolla. Siksi  nuoret ovat alttiita vaurioitumaan tämän poikkeustilanteen seurauksena. 
 
On aika palata lähiopetukseen.