Nuoli 2020 6.-9.9.2020 Leirikeskus Sinapissa Turussa

25.1.2020

Nuorisolääketieteen intensiivikurssi Leirikeskus Sinapissa 6.-9.9.2020. Lisäpäivät Helsingissä 13.-14.11.2020.

Syksyllä 2020 järjestetään interaktiivinen intensiivikurssi lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan nuoruusikäisistä ja heidän hoitamisestaan. Kurssilla sovelletaan monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä ja painotetaan osaamisalueita, jotka lääkärin peruskoulutuksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Vastaava kurssi pidettiin ensimmäisen kerran syyskesällä 2018. 

Kurssin ensimmäinen osa on internaattijakso Leirikeskus Sinapissa Turun Kakskerrassa 6-9.9.2020 (sunnuntaista keskiviikkoon). Toinen osa pidetään Helsingissä 13-14.11.20 (perjantain – lauantai). 

Kurssille otetaan 20 osallistujaa vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tavoitteena on, että osallistujat edustavat monipuolisesti erilaisia työpaikkoja ja kokemusmaailmoja. Kurssille hyväksytyn pitää pystyä osallistumaan molemmille kurssijaksoille. Osallistujille annetaan pieni ennakkotehtävä. Jaksojen välissä kurssilaisten tulee valmistaa lyhyt esitys, joka pidetään jälkimmäisellä jaksolla.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2020. Hyväksymisestä ilmoitetaan toukokuun aikana. 

Oppimistavoitteena on, että kurssin suorittanut:
• tuntee yleiset suuntaviivat nuoren bio-psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja pystyy soveltamaan tietojaan kliiniseen käyttöön. 
• osaa haastella nuorta 
• tuntee perusasiat nuorten mielenterveydestä, riskikäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä
• ymmärtää, mitä erityispiirteitä nuoruus tuo kroonisen sairauden hoitoon 
• ymmärtää vähemmistönuoren erityisongelmia ja osaa toimia heidän kanssaan
• kykenee keskustelemaan seksuaaliterveydestä nuoren kanssa 
• osaa huomioida nuorten erityistarpeet palveluiden järjestämisessä (Youth Friendly Services)
• tuntee nuorten terveydenhuoltoa koskevat salassapitosäädökset, oikeudet ja vastuut ja osaa soveltaa niitä 
• on halukas vaikuttamaan ja on harjoitellut vaikuttamispuhetta päättäjille
• on harjoitellut luennon pitämistä nuorille ja/tai nuorten vanhemmille 
• kykenee käyttämään hyväkseen epidemiologista dataa
Kurssin pääkouluttajina toimivat nuorisolääkärit Elina Hermanson (LT,lastent el), Silja Kosola (dos, yleisl el), Marjo Kuortti (LT, yleisl el), Satu Pirilä (LT, lastent el), Anna Kotiranta (LT, lastent el) ja nuorisopsykiatrian el Emma Niemelä. Lisäksi käytetään vierailevia kouluttajia. 

Kurssi anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (40 tuntia) yleislääketieteeseen lastentaudeille, lastenneurologialle, nuorisopsykiatrialle, psykiatrialle, gynekologialle ja nuorisolääketieteen erityispätevyyteen. 

Kurssin hinta on 848 euroa. Hinta sisältää täyshoidon internaattijaksolla, lounaat ja kahvit Helsingin jaksolla ja kaikki kurssimateriaalit. Kurssihintaan voi erityissyistä anoa avustusta Suomen Nuorisolääkärit ry:ltä. 
Lisätietoja: Elina Hermanson, elina.hermanson@fimnet.fi, 040-1534422

 

Alustava ohjelma, johon saattaa tulla aikataulumuutoksia:

Sunnuntai 6.9.
Tulokahvit klo 1430 ennen ohjelman alkua. Majoittuminen, päivällinen, klo 18: introduktio: esittäytyminen, odotukset. Kesän aikana luettu kirja. Tutustumista. 
Aikataulu 7.9. alkaen:
Aamujooga klo 745. Osallistuminen vapaaehtoista. 
Aamiainen klo 8-9
I sessio klo 9-1030
jaloittelutauko klo 1030-11
II sessio klo 11-1230
lounas klo 1230-1330
III sessio klo 1330-15
päiväkahvit klo 15-1530
IV sessio klo 1530-17 
päivällinen klo 17.15 -18.15
iltapala klo 21

Maanantai 7.9.
Sessio I Bio-psyko- sosiaalinen kehitys nuoruusiässä
II Haastattelutaidot HEADS: harjoitukset
III Global health /kansanterveys 
IV Terveystietokannat internetissä. Tehtävät keskiviikoksi ja II kurssijaksolle 

Tiistai 8.9.
Sessiot: I-II Perusasioita mielenterveydestä, itsetuhoisuus ja ahdistuneisuus, lähettäminen esh:oon, Nuorten mielenterveystalo , toiminnalliset riippuvuudet 
III Päihteet ja riskikäyttäytyminen 
IV Vähemmistönuoret (kurssilaisten omat tapausselostukset)

Keskiviikko 9.9.
Sessiot: I Seksuaaliterveys 1: ehkäisy, aap, taudit.  
II Seksuaaliterveys 2: seurustelu, identiteetti, rajat.
III Krooninen sairaus, transitio. 
IV Vaikuttaminen ja esiintyminen, ”vakuuta päättäjä”,nettisaitit

JAKSO II, Duodecim Kalevankatu Helsinki 13-14.11.2020

Perjantai 13.11.2020
I Vakuuta terveysministeri, 10 x 3min + palaute 
II Fokuksessa pojat ja miehet 
III Lihavuus 
IV Laihuus 

Lauantai 14.11.2020
I luennot vanhemmille ( 5 x 10 min+ palaute) 
II) /Ratkaisukeskeisiä vinkkivitosia
III Luennot nuorille ( 5 x 10 min + palaute)
IV Palaute järjestäjille, todistukset