Nuorisolääkäripäivät 2020 3.-4.4.2020 Tuohilammella

17.9.2019

Teemana "Nuorisolääkäri osana verkostoa". Lauantain teemana "Omassa työssä jaksaminen, virheiden sietäminen"