Vuorovaikutukseen liittyvää luettavaa Essi Aulangolta

11.4.2019

Nuorisolääkäripäivillä 2019 tapasimme valmentaja, kouluttaja Essi Aulangon. Hän vinkkaa luettavaa kaikille, jotka haluavat parantaa omia vuorovaikutustaitojaan potilastyössä.

Turha haaveilla, että potilas muuttaisi elintapojaan,  jos lääkäri pitäytyy vanhakantaiseen, autoritääriseen tyyliin. Vaikka omahoidon tukemisen opas on ilmeisesti kirjoitettu ajatellen ensisijassa aikuista tai vanhusta,  myös nuorisolääkäri tarvitsee vihkosessa esitettyjä kumppanuus- ja valmennustaitoja.

Harry Köhlerin, Päivi Rautavan ja Ville Vuorisen julkaisemassa Duodecimin katsausartikkelissa Hoitava viestintä (2017) kerrotaan vuorovaikutuksen monista ulottuvuuksista, kuten viestinnän laadusta ja tiedon kulusta. Korkealaatuinen viestintä johtaa korkealaatuiseen hoitoon, jossa paitsi päästään lääketieteellisiin tavoitteisiin, potilas on tyytyväinen. Sekä lääkäri että potilas ymmärtävät toisiaan  Potilas noudattaa ohjeita mutta säilyttää autonomiansa. Lääkäri kokee työtyytyväisyyttä ja terveydenhuollon toiminta pysyy tehokkaana. 

Vain hyvinvoiva lääkäri voi auttaa muita. Kolmantena artikkelina on hieman vanhempi katsaus terveysammattilaisten työuupumuksesta (Duodecim 2010). Artikkeli saattaa auttaa tiedostamaan omia kuormitustekijöitä. 

Artikkelit luettuasi voit lisätä ne nuorisolääketieteen erityispätevyysportfolioosi tai vielä paremmin tapausselostusten viiteluetteloon, jos niiden avulla pohdit työtäsi.