NUOLI 2018 – kurssi oli menestys!

22.1.2019

Ensimmäinen suomalainen nuorisolääketieteen intensiivikurssi onnistui huikaisevan hyvin!  Hakijoita oli 24 ja heistä otettiin mukaan 21 Palautteissa kurssia kehuttiin vuolaasti. Se innosti, rohkaisi ja aktivoi.

Ensimmäinen osa järjestettiin 26-29. 8.2018 Vihdin Enä-Sepässä. Olosuhteet olivat hieman ”rippikoululeirimäiset”, mikä sai sekä kiitosta että kritiikkiä: majoituttiin isoissa yhteishuoneissa ja syötiin melko vaatimattomasti.  Jälkimmäinen jakso pidettiin Helsingin keskustassa, lääkäriseura Duodecimin tiloissa perjantaina ja lauantaina 26-27.10.2018.

Enä-Sepän jaksolla käsiteltiin nuoruusiän kehitystä ja erityispiirteitä, haastattelutekniikoita, lainsäädäntöä, salassapitoa ja nuoren oikeuksia, maahanmuuttajuutta, seksuaaliterveyttä, mielenterveyttä, päihteiden käyttöä ja nuoruutta tilastojen ja globaalien tietojen valossa. ”Punaisissa”, ”vihreissä”, ”keltaisissa” ja ”sinisissä” ryhmissä  keskusteltiin, kisattiin ja tehtiin rooliharjoituksia. Ryhmäytyminen tapahtui helposti ja kaikki pääsivät esiintymään.

Toiselle kurssijaksolle puolet oli saanut tehtäväkseen valmistella kolmen minuutin puheen valitsemalleen päättäjälle. Toinen puoli piti 10 minuutin miniesitelmän joko vanhemmille tai nuorten muodostamalle ryhmälle.

Kurssilaisten omat esitykset olivat erinomaisia. Ymmärsimme kaikki, että meillä on sanottavaa ja velvollisuus esiintyä myös julkisuudessa, koska tapaamme nuoria, joista monella päättäjällä ei ole aavistustakaan.  Meillä lääkäreillä on kerrottavaa myös vanhemmille. Nuoria puolestaan kannattaa puhutella ryhmänä, jos viesti on sellainen, että se koskee isompaa joukkoa kuin yhtä henkilöä.  Moni kurssilainen kertoi rohkaistuneensa esiintymisessä merkittävästi.

Jälkimmäisellä, 26-27.10.2018 järjestetyllä kurssijaksolla puhuttiin myös yli- ja alipaino-ongelmista, pojista ja syrjäytymisestä, ja mietittiin ratkaisukeskeistä näkökulmaa tilanteeseen, jossa ongelma on jo havaittu, mutta sen korjaaminen vaatii muita kuin perinteisiä, lääketieteellisiä keinoja.

Palautteissa monipuolisia interaktiivisia metodeja arvostettiin. Kaikkia aihealueita kehuttiin siitä, että niitä ei yleensä tule riittävästi opiskeltua perinteisillä lääkäreille tarjolla olevilla kursseilla.  Kokonaisuutena kurssia pidettiin opettavana ja samalla hauskana ja virkistävänä.  Muutama koki intensiivijakson turhankin intensiiviseksi.  Ensimmäisen jakson etukäteistehtävänä oli lukea ja kurssilla myös esitellä yksi nuortenkirja. Palautteiden mukaan etukäteistehtäviä olisi voinut olla enemmän. Välitehtävä, esitysten valmistelu, otettiin innostuneesti vastaan.  Me järjestäjät otamme palautteista opiksemme. Tavoitteena on, että mikäli seuraava kurssi järjestetään, se onnistuu vähintään yhtä hyvin.

Kurssin järjestäjinä toimivat kuusi Suomen Nuorisolääkärit ry:n aktiivia nuorisolääkäriä: Elina Hermanson, Marjo Kuortti, Silja Kosola, Emma Niemelä, Satu Pirilä ja Anna Kotiranta. Heidän lisäkseen nuorisopsykiatrian ylilääkäri Laura Suomalainen, esiintymiskouluttaja Essi Aulanko, lääkärit ja ratkaisukeskeiset psykoterapeutit Hannaleena Eerola ja Katja Aktan-Collan sekä Aseman Lasten Heikki Turkka ja Julia Saarholm vierailivat alustajina.

Elina Hermanson