Haku nuorisolääketieteen intensiivikurssille on alkanut!

26.8.2018

Suomen nuorisolääkärit ry järjestää syksyllä 2018 ensimmäisen NUOLI -kurssin, interaktiivisen intensiivikurssin lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan nuoruusikäisistä ja heidän hoitamisestaan.  Kurssilla sovelletaan monipuolisesti erilaisia osallistavia menetelmiä ja painotetaan osaamisalueita, jotka lääkärin peruskoulutuksessa jäävät vähemmälle huomiolle. Mallia on otettu Sveitsissä ja Ruotsissa järjestettävistä nuorisolääketieteen kursseista. Kurssi toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäinen osa on internaattijakso Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdin Ojakkalassa 26-29.8.2018 (sunnuntaista keskiviikkoon). Toinen osa pidetään Helsingissä 26-27.10.2018 (perjantain – lauantai). Jaksojen välissä kurssilaisten tulee valmistaa lyhyt esitys, joka pidetään jälkimmäisellä kurssijaksolla.

Kurssille otetaan 20 osallistujaa vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Tavoitteena on, että osallistujat edustavat monipuolisesti erilaisia työpaikkoja ja kokemusmaailmoja. Hakemuksessa kannattaa perustella, miksi juuri sinä toivot kurssille.  Sitouduthan osallistumaan kurssin molemmille jaksoille!

Tavoitteena on, että kurssin päätteeksi opiskelija:

  • tuntee yleiset suuntaviivat nuoren bio-psyko-sosiaalisesta kehityksestä ja pystyy soveltamaan tietojaan kliiniseen käyttöön.
  • tuntee käsitteet Youth Friendly Services: mitä nuori potilas odottaa, pelkää, toivoo. Salassapitosäädökset, oikeudet, vastuut.
  • osaa haastella nuorta
  • tuntee ainakin perusasiat nuorten mielenterveydestä, riskikäyttäytymisestä ja päihteiden käytöstä
  • ymmärtää, mitä erityispiirteitä nuoruus tuo kroonisen sairauden hoitoon
  • ymmärtää maahanmuuttajanuoren erityisongelmia ja osaa toimia heidän kanssaan
  • kykenee keskustelemaan seksuaaliterveydestä nuoren kanssa
  • on halukas vaikuttamaan ja on harjoitellut vaikuttamispuhetta päättäjille
  • on harjoitellut luennon pitämistä nuorille ja/tai nuorten vanhemmille
  • kykenee käyttämään hyväkseen epidemiologista dataa

Kurssi anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (40 tuntia) yleislääketieteeseen, lastentaudeille, lastenneurologialle, nuorisopsykiatrialle, psykiatrialle, gynekologialle ja nuorisolääketieteen erityispätevyyteen.

 

Kurssin hinta on Suomen Nuorisolääkärit ry:n jäsenille 848 euroa, ei-jäsenille 1000 euroa. Hinta kattaa muun paitsi majoituksen Helsingissä jälkimmäisellä kurssijaksolla.

Sähköinen vapaamuotoinen hakemus lähetetään maanantaihin 30.4.18 mennessä Elina Hermansonille, elina.hermanson@fimnet.fi. Häneltä saa tarvittaessa myös lisätietoja. Kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan kesäkuun alkuun mennessä.