Kirjasuositus: Bullying Among University Students: Cross-National Perspectives.

15.2.2016


Cowie, H. & Myers, C-A (2015)

Tähän kirjaan on koottu uraauurtavaa tutkimustietoa kiusaamisesta yliopistoissa. Kiusaamista yliopistomaailmassa on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Väkivaltainen käyttäytyminen on nuorten keskuudessa laaja-alainen ja vakava ongelma, joka on kasvanut ja monimutkaistunut sähköisten viestintäkanavien nopean kehityksen myötä. Kirjan tekijät paneutuvat ongelmaan monesta näkökulmasta ja pyrkivät edistämään uusien toimintatapojen kehittämistä sen käsittelemiseksi.

Kansainvälinen joukko tutkijoita ja asiantuntijoita tarkastelee kirjassa korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia kiusaamisesta ja siihen läheisesti liittyvistä ilmiöistä mm. psykologian, viestinnän, kasvatustieteen, kriminologian ja oikeustieteen näkökulmasta. Kirjoittajat tarttuvat ajankohtaisiin aiheisiin kuten opiskelijoiden väliseen kiusaamiseen eri maissa, uhkailuun, vainoamiseen ja syrjimiseen. Lisäksi kirjassa käsitellään kiusaamisen vaikutuksia ja seurauksia sekä pohditaan ennaltaehkäisyn ja puuttumisen keinoja. Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia esitellään kirjassa Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten yhteydessä kerättyjen valtakunnallisten aineistojen pohjalta. Kirjan keskeisiä aihealueita ovat:

.        Kasvokkain ja verkossa tapahtuva kiusaaminen ja aggressiivinen käyttäytyminen
.        Kiusaamisen vaikutus henkiseen hyvinvointiin
.        Kiusaajan ja uhrin roolit eri ikävaiheissa
.        Kiusaamisen ja väkivallan taustalla vaikuttavat valtarakenteet
.        Toiminta- ja menettelytapoja kiusaamiseen puuttumiseen.

Kirjan laaja-alainen kansainvälinen näkökulma kiusaamiseen ja siihen läheisesti liittyviin ilmiöihin tarjoaa tärkeää tietoa mm. kasvatustieteiden, psykologian, sosiologian, viestinnän, terveystieteiden ja kriminologian opiskelijoille ja tutkijoille. Kirja on suositeltavaa luettavaa kaikille korkeakoulujen opettajille ja päättäjille sekä opiskeilijoiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista vastaaville tahoille.

 

Table of Contents
OVERVIEW
1 What we know to date about bullying and cyberbullying among university students Helen Cowie and Carrie-Anne Myers

THE STUDENT EXPERIENCE
2 The student voice
Toni Pearce
3 The postgraduate student experience
Rashid Aziz

THE NATURE OF BULLYING AT UNIVERSITY
4 Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? Theoretical considerations Maili Pörhölä
5 Homophobic and transphobic bullying in universities Ian Rivers
6 Stalking and violence among university students Katja Björklund
7 The relationship between mental health and bullying Osman Tolga Arıcak

THE SOCIAL CONTEXT OF BULLYING AT UNIVERSITY
8 Cyberaggression among members of college fraternities and sororities in the United States Jessica Simmons, Sheri Bauman, and Johanne Ives
9 Bullying at Greek universities: an empirical study Theodoros Giovazolias and Maria Malikiosi-Loizos
10 Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States Maili Pörhölä, Kristen Cvancara, Esta Kaal, Kaja Tampere and Beatriz Torres

INTERVENTIONS AND POLICIES
11 The role of the therapist in helping university students who have been bullied Maria Luca
12 Policies and procedures to address bullying at Australian universities Marilyn Campbell
13 Cyberbullying and rape culture in universities: defining the legal lines between fun and intentional harm Shaheen Shariff and Ashley DeMartini,

REFLECTIONS
14 Commentary: Bullying among university students: awakening and harnessing the sleeping dragon of student power Keith Sullivan
15 Commentary: what universities can learn from workplace bullying research Iain Coyne
16 Epilogue: what can be done?
Helen Cowie and Carrie-Anne Myers